Důležité informace
Produkty
Důležité informace

1. Společnost Raypath informuje, že čisticí prostředky vyrobené u nás se prodávají pouze prostřednictvím našich konzultantů v průběhu předvedení v místě zákazníka. Naším cílem je poskytnout zákazníkovi možnost sledovat, jak vysavače pracují a jak je používat a udržovat před nákupem.

 

2.   Vzhledem k výskytu výrobků, které jsou levnější a mnohem nižší kvality, a které se podobají našim čisticím prostředkům, jsme informovali, že nejsme zodpovědní za produkty zakoupené jiným způsobem, než je popsáno v bodě 1.

 

3. Zkontrolujte datum výroby na štítku.

 

 

 

2014 – znamená rok výroby, 2 – znamená čtvrtletí výroby, v tomto případě 2. čtvrtletí

Realizace: Technetium [Tc]